RegN22-Junioren

Regionalwettbewerb Nord Reinbek am Samstag, den 19. 2. 2022

Klasse   Titel Alter
       
JQB 1 Esmeralda 14 - 15
       
AQB 1 Aubade 14 - 24
       
AGB 1 Panaderos 17 - 25
       
JSN 1 Tarantella 15
JSN 2 Aloah 16
       
JSB 1 Ophèlie 14
JSB 2 The Game 17
       
JSBR 1 Flames of Paris 14
JSBR 2 Variation aus Le Corsaire 14
JSBR 3 2. Feen - Variation aus Prolog Dornröschen 14
JSBR 4 Variation Walpurgis 15
JSBR 5 Vatiation aus dem Ballett Paquita 15
JSBR 6 Variation aus Le Corsaire 15
JSBR 7 Spanischer Tanz aus coppelia 16
JSBR 8 Grand Pas Classique 17
JSBR 9 Variation aus dem Tschaikovsky Pas de deux 17
       
AGN 1 Alegria de Bailar 15 - 20
       
JGGN 1 Mtiuluri 8 - 16
       
AGN 2 Tatarischer Tanz 14 - 18
AGN 3 Bollywood 15 - 20
       
ADB 1 Duett aus Giselle 21; 20
ADB 1 Don't Stop Til You Get Enough 17; 24
       
AGGN 1 Solovuschka 12 - 18
AGGN 1 Kablutschki 12 - 19
       
JSBm 1 Variation aus dem Ballett Schwanensee 15
       
ASBm 1 Männersolo aus Raymonda 20
       
JGN 1 Ukrainischer Tanz 11 - 15
       
JDN 1 Ahoi Polka 15; 12
       
ASN 1 Saratov's Melodies 24
       
ASBR 1 Awakening of Flora 20
ASBR 2 Solo Variation Nr.7 21
ASBR 3 Nikiya Variation 25
       
ADN 1 Lieblingspolka 16; 20
    Siegerehrung  
    Pause